Son Bildiri Gönderim Tarihi
21 Haziran 2021
Son Bildiri Gönderim Tarihi: 21 Haziran 2021

Ana Konular

 • Osteoporozda Tanı ve Tedavi Kılavuzları Ne Diyor?
 • Osteoporozda Görüntüleme Yaklaşımları
 • DXA Raporlama
 • Kadınlarda Kemik Sağlığı (Gebelik, Üreme Çağı, Meme Kanserli)
 • İnflamasyon ve Osteoporoz
 • Vitaminler ve Osteoporoz
 • Güncel ve Pratik Tedavi Yaklaşımları
 • Osteoporozda Tedaviye Uyum
 • Osteoporozda Rehabilitasyon Uygulamaları, Kırıklara Yaklaşım Nasıl Olmalı?
 • Osteoporozda Ortez Uygulamaları - Kime, Ne Zaman, Hangi Ortez?
 • Osteoartritte Güncel Tedavi Yaklaşımları / Tedavi Kılavuzları
 • Osteoartritte Ağrı Yönetimi
 • Osteoartritte Sistemik Tedaviler
 • Osteoartritte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları
 • Osteoartritte Enjeksiyonlar (Hiyaluronik Asit, PRP, Kök Hücre)
 • D Vitamini ve Osteoartrit
 • Besin Destekleri kime? Ne zaman?
 • Osteoartritte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Yeri
 • Osteoartrite Ortez Uygulamaları - Kime, Ne Zaman, Hangi Ortez?
 • Yaygın Kronik Ağrıya Yaklaşım
 • Kanıta Dayalı Ağrı Yönetimi
 • Adjuvan İlaçların Ağrı Yönetimindeki Yeri
 • Eklem Ağrıları
 • Sarkopeni Tanı ve Tedavisi
 • İlaç Reçetelemede Detaylar

Ana Konular IOF ve ESCEO Önerileri Doğrultusunda; Kas İskelet Sistemi Sorunlarına Güncel Yaklaşım Amaçlanarak Hazırlanmıştır.