Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilip 13 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmeniz için TC Kimlik numaranızı TTB Konu Başlığı ile osteoporoz@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

Bilimsel Program Programı İndir (PDF) Menü Gizle /Göster

SAAT SALON 1 SALON 2
14.30 - 15.00 AÇILIŞ
15.00 - 16.00 KEYNOTE SPEECH
Oturum Başkanları: Yeşim Gökçe Kutsal, Ayşe Küçükdeveci
Importance of Prevention of Fractures in Patients with Osteoporosis
Serge Ferrari
16.00 - 16.30 Ara
16.30 - 17.30 İNFLAMASYON, İSKELET SİSTEMİ VE YAŞLANMA
Oturum Başkanları: Merih Sarıdoğan, Jale Meray
16.30 - 16.50 İnflamasyonun Kemik Üzerine Etkileri
Ömer Faruk Şendur
16.50 - 17.10

İnflamasyonun Eklem Üzerine Etkileri
Hatice Bodur

17.10 - 17.30 İnflamasyon ve Yaşlanma
Ali Kutsal
17:30 – 18:30 KONFERANS  
  Romantik Kemikler
Berrin Durmaz
18.30 - 19.15
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Yeşim Gökçe Kutsal
Olgularla Osteoporoz Tedavi Pratiği

Elif Akalın

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
 
20.00 - 21.30

ULTRASONOGRAFİYE GİRİŞ VE TEMEL KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİSİ KURSU

KİNEZYOBANTLAMA TEMEL ÇEVRİMİÇİ KURSU

Eğitmenler: Özgür Akgül, İlker Yağcı, Erhan Çapkın, Zafer Günendi

Eğitmenler: Reyhan Çeliker, Murat Zinnuroğlu
SAAT SALON 1 SALON 2
09.00 - 09.30 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları: Rengin Güzel, Özden Taşkıran
Sözlü Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanları: Funda Atamaz, İlker Yağcı
 

S02 - Omuz Ve Sırt Ağrısı Olan Hastalarda Skapular Diskinezi Varlığı ve Bu Birlikteliğin Ağrı, Kas Kısalıkları Ve Postür İle İlişkisi
Hilal Telli

S05 - Covid 19 Geçiren Romatizmal Hastalarda D Vitamini Düzeyinin Hastalık Şiddeti ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Senem Şaş

S06  - Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Su İçi Egzersiz Tedavisinin Ağrı, Kas Kuvveti ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi
Şükran Güzel

 

S03  - Covid-19 Pandemisinde Düşme ve Kırık Nedeniyle Acil Servise Başvuran Osteoporoz Hastalarının Değerlendirilmesi
Tuba Erdem Sultanoğlu

S07 - Genç ve Yaşlı Fibromiyaljili Hastaların Semptom Şiddeti Açısından Karşılaştırılması
Berke Aras

 

S04 - Radyografik Osteoartrit ve SARC-F Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Fulya Bakılan

S08 - Postmenapozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ayşegül Yaman

09.30 - 10.10 SARKOPENİYE GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Tansu Arasıl, Özlem El
OSTEOPOROZDA EGZERSİZ VE DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
Oturum Başkanları: Nurten Eskiyurt, Kenan Tan
09.30 - 09.50 Sarkopenide Tanısal Yaklaşımlar
Hatice Uğurlu
Hangi Egzersiz, Kime?
Füsun Ardıç
09.50 - 10.10 Sarkopenide Güncel Tedavi Yaklaşımları
Sibel Eyigör
Düşme Mekanizması ve Önlenmesi
Ayşe Yalıman
10.10 - 10.40 Ara
10.40 - 11.40 OSTEOPOROZDA ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Berrin Durmaz, Ülkü Akarırmak
OSTEOPOROZDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ
Oturum Başkanları: Ayşe Yalıman, Rezzan Günaydın
10.40 - 11.00 Glukokortikoide Bağlı Osteoporoz
Jale İrdesel
Osteoporozda Antirezorptif Tedavi
Özlem El
10.40  - 11.10
Osteoporozda Anabolik Tedavi
Dilşad Sindel
11.10  - 11.40
11.00 - 11.20 Premenopozal Osteoporoz
Kenan Tan
11.20 - 11.40 Erkek Osteoporozu
Elif Akalın
11.40 - 12.00 Ara
12.00 - 12.45
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Yeşim Gökçe Kutsal
Long-term and Sequential Therapy in Patients at High Fracture Risk
Serge Ferrari

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
12.45 - 14.00 Öğle Arası
14.00 - 15.00 OSTEOPOROZDA İZLEM VE TEDAVİ
Oturum Başkanları: Yeşim Gökçe Kutsal, Yeşim Kirazlı
OSTEOPOROZDA FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ
Oturum Başkanları: Jale İrdesel, Sibel Eyigör
14.00 - 14.20 Bone Turnover Markers for Monitoring Osteoporosis Treatment
Serge Ferrari
Kalsiyum ve Diğer Mineralller
Merih Sarıdoğan
14.20 - 14.40 Osteoporoz Tedavi Rehberlerinde Güncelleme
Yeşim Kirazlı
D Vitamini ve Diğer Vitaminler
Rengin Güzel
14.40 - 15.00 Gelecekte Osteoporoz Tedavilerinde Neler Olacak?
Özlen Peker
Protein Nasıl? Ne Kadar?
Şansın Tüzün
15.00 - 15.45
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dilşad Sindel
Postmenopozal Kadın Osteoporozu Tedavisi
Yeşim Kirazlı
Erkek Osteoporozu ve Glukokortikoide Bağlı Osteoporoz Tedavilerinde Denosumab
Oya Özdemir
FLS Merkezleri ve Kırık Sonrası Tedaviye Yaklaşımlar
Dilşad Sindel

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
15.45 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 OSTEOPOROZDA LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları: Özlen Peker, Şansın Tüzün
OSTEOPOROZDA REHABİLİTATİF YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Füsun Ardıç, Ömer Faruk Şendur
16.00 - 16.20 Osteoporozda Laboratuvar
Rezzan Günaydın
Osteoporoz Rehabilitasyonunda Genel İlkeler
Funda Atamaz
16.00 - 16.30
Osteoporozda Ortez Uygulamaları
Özden Taşkıran
16.30 - 17.00
16.20- 16.40 Osteoporoz ve Osteoporotik Kırıklarda Görüntüleme
Ülkü Akarırmak
16.40 - 17.00 DXA Raporunun Değerlendirilmesi: Doğrular, Yanlışlar
Oya Özdemir
17:00 - 17:45 KONFERANS  
  Sağlığın Sanata Yansımaları
Ali Kutsal
17:45 - 19:30 YARIŞMA
Kemik ve Eklem Benden Sorulur
Yarışma Koordinatörü: Berrin Durmaz
 
 
20.00 - 21.30

ULTRASONOGRAFİYE GİRİŞ VE TEMEL KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİSİ KURSU

KİNEZYOBANTLAMA TEMEL ÇEVRİMİÇİ KURSU

Eğitmenler: Özgür Akgül, İlker Yağcı, Erhan Çapkın, Zafer Günendi

Eğitmenler: Reyhan Çeliker, Murat Zinnuroğlu
SAAT SALON 1 SALON 2
09.00 - 09.30 Sözlü Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları: Kazım Çapacı, Dilek Keskin
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları: Banu Kuran, Aliye Tosun
 

S09 - Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Ayşegül Yaman

S13 - Omurilik Yaralanmalı Hastalarda D Vitamini Düzeyi ve Ambulasyon İlişkisi
Tuğçe Şenel

 

S10 - Romatoid Artrit (RA)’Li Hastalardaki Sacroileitis Tanısının Tedavideki Önemi
Murat Baloğlu

S14  - Derin Gluteal Ağrı Sendromu Tedavisinde Egzersiz Eğitimine Ek Olarak Lateral ve Posterior Miyofasyal Hat Üzerinde Uygulanan Graston Tekniği İle Gevşetmenin Sham Uygulamaya Üstünlüğü Var Mı? – Randomize Kontrollü Çalışma
Ziyacan Özkaya

 

S11 - Diz Osteoartritli Hastalarda Trombositten Zengin Plazmanın Diz Ağrısı Üzerine Etkisi ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Nurdan Korkmaz

S15 - Temporomandibular Eklem Bozukluklarında Fonksiyonellik ve Kronik Ağrının Değerlendirilmesi
Tuğba Şahbaz

 

S12 - Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometride Sık Yapılan Hatalar ve Tuzaklar
Ahmet Üşen

S16  - Vertebral Fraktürü Olan Ostoporoz Hastasında DXA Yönteminin Yanılma Oranı: Kesitsel Çalışma
 Hanife Çağlar Yağcı

09.30 - 10.10 OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ?-1
Oturum Başkanları:  Kenan Akgün, Elif Akalın
PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM - 1
Oturum Başkanları: Nigar Dursun, Reyhan Çeliker
09.30 - 09.50 Osteoartritte Temel Tedavi İlkeleri: Eğitim, Yaşam Stili Modifikasyonu ve Egzersiz
Nesrin Demirsoy
Osteomalazi ve Paget Hastalığı
Aliye Tosun
09.50 - 10.10 Osteoartritte Besin Destekleri
Banu Kuran
Kanserli Hastada Osteoporoz Yönetimi
Filiz Sertpoyraz
10.10 - 10.40 Ara
10.40 - 11.20 OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ? - 2
Oturum Başkanları: Aydan Oral, Murat Zinnuroğlu
PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM - 2
Oturum Başkanları: Şehim Kutlay
10.40 - 11.00 Osteoartritte Temel Farmakolojik Tedavi: Rehberlerin Güncellemeleri
Zeynep Güven
İleri Yaşlarda Poliartrite Yaklaşım
Nurdan Paker
11.00 - 11.20 Osteoartritte Hastalık Modifiye Edici İlaçlar ve Gelecekteki Tedaviler
Demet Ofluoğlu
İleri Yaşlarda Monoartrite Yaklaşım
Ramazan Kızıl
11.20 - 11.45 Ara
11.45 - 12.30
UYDU SEMPOZYUM
Osteoporozda Anabolik Tedavi:
Teriparatid - Kime ve Ne Zaman?

Yeşim Kirazlı, Fırat Bayraktar

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
12.30 - 14.00 Öğle Arası
14.00 - 15.00 OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ? - 3
Oturum Başkanları: Erbil Dursun, Demet Ofluoğlu
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları: Zeynep Güven, Filiz Sertpoyraz
14.00 - 14.20 Osteoartritte İntraartiküler Enjeksiyonlar Kime? Hangisi? Ne Zaman?
Kerem Alptekin
Kronik Ağrı Kontrolünde Yeni İlaçlar var mı?
Aliye Yıldırım Güzelant
14.20 - 14.40 Osteoartrit ve Rejeneratif Tıp (PRP, Kök Hücre)
Can Eyigör
Steroid Olmayan Antiinflamatuvar İlaçlarda Yenilikler
Dilek Keskin
14.40 - 15.00 Osteoartritte Elektroterapi Uygulamaları
Kazım Çapacı
Nöropatik Ağrı Tedavisinde Güncel Durum
Ayşe Küçükdeveci
15:00-15:45
UYDU SEMPOZYUM
OLGULAR EŞLİĞİNDE BEL AĞRISINA YAKLAŞIM VE BEL AĞRILARINDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Olgular Eşliğinde Bel Ağrılarına Yaklaşım
İlknur Aktaş

Bel Ağrısına Farmakolojik Yaklaşım
Lale Altan İnceoğlu

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
15.45 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 KRONİK AĞRIYA YAKLAŞIM NASIL OLMALI?
Oturum Başkanları: Gülseren Akyüz, Ramazan Kızıl
PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM - 3
Oturum Başkanları: Nesrin Demirsoy, Nurdan Paker
16.00 - 16.20 Kronik Ağrıda FTR Misyonu
Kenan Akgün
Fibromiyalji  ve Miyofasyal Ağrı Sendromu; Kesişmeler ve Yol Ayrımları
Serpil Savaş
16:00  - 16:30
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
Savaş Gürsoy
16:30  - 17:00
16.20 - 16.40 Adjuvan İlaçların Kronik Ağrı Yönetimindeki Yeri
Aydan Oral
16.40 - 17.00 Kanıta Dayalı Kronik Ağrı Yönetimi
Şehim Kutlay
17.00 - 17.40 UNUTULMAMASI GEREKENLER - 1
Oturum Başkanları: Merih Sarıdoğan, Oya Özdemir
UNUTULMAMASI GEREKENLER - 2
Oturum Başkanları:Taciser Kaya, Zafer Günendi
17.00 -17.20 Boyun Ağrısında İpuçları
Saime Ay
Hekimler de Kas-İskelet Sorunları Yaşıyor
Banu Dilek
17.20 - 17.40 Bel Ağrısında İpuçları
Gülseren Akyüz
Kas İskelet Sorunlarına Bütüncül Yaklaşmalıyız
Taciser Kaya
17.40 - 18.00 KAPANIŞ