Erken Kayıt Tarihi
26 Nisan 2021
Son Bildiri Gönderim Tarihi
21 Haziran 2021
Erken kayıt tarihi:26 Nisan 2021       -      Son bildiri gönderim tarihi:21 Haziran2021

Bilimsel Program Menü Gizle /Göster

SAAT SALON 1
13:30 - 14.00 AÇILIŞ TÖRENİ
Yeşim Gökçe Kutsal
14.00 - 15:00 KEYNOTE SPEECH
Oturum Başkanları: Yeşim Gökçe Kutsal, Ayşe Küçükdeveci
14.00 - 15:00 Importance of Prevention of Fractures in Patients with Osteoporosis
Serge Ferrari
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 İNFLAMASYON, İSKELET SİSTEMİ VE YAŞLANMA
Oturum Başkanları: Sema Öncel, Jale Meray
15:30 - 16:00 İnflamasyonun Kemik Üzerine Etkileri
Ömer Faruk Şendur
16:00 - 16:30

İnflamasyonun Eklem Üzerine Etkileri
Hatice Bodur

16:30 - 17:00 İnflamasyon ve Yaşlanma
Ali Kutsal
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3
09:00 - 10:00 SARKOPENİYE GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Tansu Arasıl, Özlem El
OSTEOPOROZDA EGZERSİZ VE
DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
Oturum Başkanları: Nurten Eskiyurt, Kenan Tan
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Rengin Güzel, Özden Taşkıran
09:00 - 09:30 Sarkopenide Tanısal Yaklaşımlar
Hatice Uğurlu
Hangi Egzersiz, Kime?
Füsun Ardıç
 
09:30 - 10:00 Sarkopenide Güncel Tedavi Yaklaşımları
Sibel Eyigör
Düşme Mekanizması ve Önlenmesi
Ayşe Yalıman
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30 OSTEOPOROZDA ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Berrin Durmaz, Ülkü Akarırmak
OSTEOPOROZDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ
Oturum Başkanları: Ayşe Yalıman, Rezzan Günaydın
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Funda Atamaz, İlker Yağcı
10:30 - 10:50 Glukokortikoide Bağlı Osteoporoz
Jale İrdesel
Osteoporozda Antirezorptif Tedavi
Özlem El
10:30 - 11:00
Osteoporozda Anabolik Tedavi
Dilşad Sindel
11:00 – 11:30
 
10:50 - 11:10 Premenopozal Osteoporoz
Kenan Tan
11:10 - 11:30 Erkek Osteoporozu
Elif Akalın
11:30 - 11:45 Kahve Arası
11:45 - 12:30
UYDU SEMPOZYUM
Serge Ferrari

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
   
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 OSTEOPOROZDA  İZLEM VE TEDAVİ
Oturum Başkanları: Yeşim Gökçe Kutsal, Yeşim Kirazlı
OSTEOPOROZDA FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ
Oturum Başkanları: Jale İrdesel, Sibel Eyigör
US EŞLİĞİNDE LOKAL ENJEKSİYON KURSU
(13:30 - 16:30)
Eğitmenler:  İlker Yağcı, Özgür Akgül
13:30 - 14:00 Bone Turnover Markers for Monitoring Osteoporosis Treatment
Serge Ferrari
Kalsiyum ve Diğer Mineralller
Merih Sarıdoğan
 
14:00 - 14:30 Osteoporoz Tedavi Rehberlerinde Güncelleme
Yeşim Kirazlı
D Vitamini ve Diğer Vitaminler
Rengin Güzel
14:30 - 15:00 Gelecekte Osteoporoz Tedavilerinde Neler Olacak?
Özlen Peker
Protein Nasıl? Ne Kadar?
Şansın Tüzün
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 OSTEOPOROZDA LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları: Özlen Peker, Şansın Tüzün
OSTEOPOROZDA REHABİLİTATİF YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Füsun Ardıç, Ömer Faruk Şendur
 
15:30 - 15:50 Osteoporozda Laboratuvar
Rezzan Günaydın
Osteoporoz Rehabilitasyonunda Genel İlkeler
Funda Atamaz
15:30 – 16:00
Osteoporozda Ortez Uygulamaları
Özden Taşkıran
16:00 – 16:30
15:50 - 16:10 Osteoporoz ve Osteoporotik Kırıklarda Görüntüleme
Ülkü Akarırmak
16:10 - 16:30 DXA Raporunun Değerlendirilmesi: Doğrular, Yanlışlar
Oya Özdemir
16:30 - 17:15 SOSYAL OTURUM
Sağlığın Sanata Yansımaları

Ali Kutsal
 
17:15 - 19:00 YARIŞMA
Kemik ve Eklem Benden Sorulur

Yarışma Koordinatörü: Berrin Durmaz
 
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3
09:00 - 10:00 OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ?-1
Oturum Başkanları:  Kenan Akgün, Elif Akalın
PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM - 1
Oturum Başkanları: Nigar Dursun, Reyhan Çeliker
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Kazım Çapacı, Dilek Keskin
09:00 - 09:30 Osteoartritte Temel Tedavi İlkeleri: Eğitim, Yaşam Stili Modifikasyonu ve Egzersiz
Nesrin Demirsoy
Nörolojik Hastalıklarda Osteoporoz Yönetimi
Jale Meray
 
09:30 - 10:00 Osteoartritte Besin Destekleri
Banu Kuran
Kanserli Hastada Osteoporoz Yönetimi
Filiz Sertpoyraz
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30 OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ?-2
Oturum Başkanları: Aydan Oral, Murat Zinnuroğlu
PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM - 2
Oturum Başkanları: Şehim Kutlay, Gülay Dinçer
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Banu Kuran, Aliye Tosun
10:30 - 11:00 Osteoartritte Temel Farmakolojik Tedavi: Rehberlerin Güncellemeleri
Zeynep Güven
İleri Yaşlarda Poliartrite Yaklaşım
Nurdan Paker
 
11:00 - 11:30 Osteoartritte Hastalık Modifiye Edici İlaçlar ve Gelecekteki Tedaviler
Demet Ofluoğlu
İleri Yaşlarda Monoartrite Yaklaşım
Ramazan Kızıl
11:30 - 11:45 Kahve Arası
11:45 - 12:30
UYDU SEMPOZYUM
Osteoporozda Anabolik Tedavi:
Teriparatid - Kime ve Ne Zaman?

Yeşim Kirazlı, Fırat Bayraktar

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
   
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ?-3
Oturum Başkanları:  Erbil Dursun, Demet Ofluoğlu
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları: Zeynep Güven, Filiz Sertpoyraz
KİNEZYOBANT KURSU (13:30 - 16:30)
Eğitmenler: Reyhan Çeliker, Murat Zinnuroğlu
13:30 - 14:00 Osteoartritte İntraartiküler Enjeksiyonlar Kime? Hangisi? Ne Zaman?
Kerem Alptekin
Kronik Ağrı Kontrolünde Yeni İlaçlar var mı?
Aliye Yıldırım Güzelant
 
14:00 - 14:30 Osteoartrit ve Rejeneratif Tıp (PRP, Kök Hücre)
Can Eyigör
Steroid Olmayan Antiinflamatuvar İlaçlarda Yenilikler
Dilek Keskin
14:30 - 15:00 Osteoartritte Elektroterapi Uygulamaları
Kazım Çapacı
Nöropatik Ağrı Tedavisinde Güncel Durum
Ayşe Küçükdeveci
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 KRONİK AĞRIYA YAKLAŞIM NASIL OLMALI?
Oturum Başkanları: Gülseren Akyüz, Ramazan Kızıl
PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM - 3
Oturum Başkanları: Nesrin Demirsoy, Nurdan Paker
 
15:30 - 16:00 Kronik Ağrıda FTR Misyonu
Kenan Akgün
Fibromiyalji  ve Miyofasyal Ağrı Sendromu; Kesişmeler ve Yol Ayrımları
Serpil Savaş
16:00 - 16:30 Adjuvan İlaçların Kronik Ağrı Yönetimindeki Yeri
Aydan Oral
Osteomalazi ve Paget Hastalığı
Aliye Tosun
16:30 - 17:00 Kanıta Dayalı Kronik Ağrı Yönetimi
Şehim Kutlay
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
Savaş Gürsoy
 
17:00 - 18:00 SOSYAL OTURUM
Romantik Kemikler

Berrin Durmaz
 
  KONGRE ÖZEL GECESİ
Bildiri Ödülleri Takdimi
 
SAAT SALON 1
09:00 - 10:00 UNUTULMAMASI GEREKENLER - 1
Oturum Başkanları: Merih Sarıdoğan, Taciser Kaya
09:00 - 09:30 Boyun Ağrısında İpuçları
Saime Ay
09:30 - 10:00 Bel Ağrısında İpuçları
Gülseren Akyüz
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30 UNUTULMAMASI GEREKENLER - 2
Oturum Başkanları: Oya Özdemir, Zafer Günendi
10:30 - 11:00 Hekimler de Kas-İskelet Sorunları Yaşıyor
Banu Dilek
11:00 - 11:30 Kas İskelet Sorunlarına Bütüncül Yaklaşmalıyız
Taciser Kaya
11:30 - 12:00 KAPANIŞ TÖRENİ