Son Bildiri Gönderim Tarihi
21 Haziran 2021
Son Bildiri Gönderim Tarihi: 21 Haziran 2021

Bilimsel Program Menü Gizle /Göster

SAAT SALON 1 SALON 2
14:30 - 15:00 AÇILIŞ
15:00 - 16:00 KEYNOTE SPEECH
Oturum Başkanları: Yeşim Gökçe Kutsal, Ayşe Küçükdeveci
Importance of Prevention of Fractures in Patients with Osteoporosis
Serge Ferrari
16:00 - 16:30 Ara
16:30 - 17:30 İNFLAMASYON, İSKELET SİSTEMİ VE YAŞLANMA
Oturum Başkanları: Sema Öncel, Jale Meray
16:30 - 16:50 İnflamasyonun Kemik Üzerine Etkileri
Ömer Faruk Şendur
16:50 - 17:10

İnflamasyonun Eklem Üzerine Etkileri
Hatice Bodur

17:10 - 17:30 İnflamasyon ve Yaşlanma
Ali Kutsal
17:30 - 18:30 SOSYAL OTURUM
Romantik Kemikler
Berrin Durmaz
18:30 - 19:15
UYDU SEMPOZYUM
Olgularla Osteoporoz Tedavi Pratiği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
Konuşmacı: Prof. Dr. Elif Akalın

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
20:00 - 21:30

ULTRASONOGRAFİYE GİRİŞ VE TEMEL KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİSİ KURSU

KİNEZYOBANTLAMA TEMEL ÇEVRİMİÇİ KURSU

Eğitmenler: Özgür Akgül, İlker Yağcı, Erhan Çapkın, Zafer Günendi

Eğitmenler: Reyhan Çeliker, Murat Zinnuroğlu
SAAT SALON 1 SALON 2
08:30 - 09:30 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları: Rengin Güzel, Özden Taşkıran
Sözlü Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanları: Funda Atamaz, İlker Yağcı
09:30 - 10:10 SARKOPENİYE GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Tansu Arasıl, Özlem El
OSTEOPOROZDA EGZERSİZ VE DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
Oturum Başkanları: Nurten Eskiyurt, Kenan Tan
09:30 - 09:50 Sarkopenide Tanısal Yaklaşımlar
Hatice Uğurlu
Hangi Egzersiz, Kime?
Füsun Ardıç
09:50 - 10:10 Sarkopenide Güncel Tedavi Yaklaşımları
Sibel Eyigör
Düşme Mekanizması ve Önlenmesi
Ayşe Yalıman
10:10 - 10:40 Ara
10:40 - 11:40 OSTEOPOROZDA ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Berrin Durmaz, Ülkü Akarırmak
OSTEOPOROZDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ
Oturum Başkanları: Ayşe Yalıman, Rezzan Günaydın
10:40 - 11:00 Glukokortikoide Bağlı Osteoporoz
Jale İrdesel
Osteoporozda Antirezorptif Tedavi
Özlem El
10:40  - 11:10
Osteoporozda Anabolik Tedavi
Dilşad Sindel
11:10  - 11:40
11:00 - 11:20 Premenopozal Osteoporoz
Kenan Tan
11:20 - 11:40 Erkek Osteoporozu
Elif Akalın
11:40 - 12:00 Ara
12:00 - 12:45
UYDU SEMPOZYUM
Serge Ferrari

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
12:45 - 14:00 Öğle Arası
14:00 - 15:00 OSTEOPOROZDA İZLEM VE TEDAVİ
Oturum Başkanları: Yeşim Gökçe Kutsal, Yeşim Kirazlı
OSTEOPOROZDA FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ
Oturum Başkanları: Jale İrdesel, Sibel Eyigör
14:00 - 14:20 Bone Turnover Markers for Monitoring Osteoporosis Treatment
Serge Ferrari
Kalsiyum ve Diğer Mineralller
Merih Sarıdoğan
14:20 - 14:40 Osteoporoz Tedavi Rehberlerinde Güncelleme
Yeşim Kirazlı
D Vitamini ve Diğer Vitaminler
Rengin Güzel
14:40 - 15:00 Gelecekte Osteoporoz Tedavilerinde Neler Olacak?
Özlen Peker
Protein Nasıl? Ne Kadar?
Şansın Tüzün
15:00 - 15:30 Ara
15:30 - 16:30 OSTEOPOROZDA LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları: Özlen Peker, Şansın Tüzün
OSTEOPOROZDA REHABİLİTATİF YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Füsun Ardıç, Ömer Faruk Şendur
15:30 - 15:50 Osteoporozda Laboratuvar
Rezzan Günaydın
Osteoporoz Rehabilitasyonunda Genel İlkeler
Funda Atamaz
15:30  - 16:00
Osteoporozda Ortez Uygulamaları
Özden Taşkıran
16:00  - 16:30
15:50 - 16:10 Osteoporoz ve Osteoporotik Kırıklarda Görüntüleme
Ülkü Akarırmak
16:10 - 16:30 DXA Raporunun Değerlendirilmesi: Doğrular, Yanlışlar
Oya Özdemir
16:30 - 17:15 SOSYAL OTURUM
Sağlığın Sanata Yansımaları

Ali Kutsal
17:15 - 19:00 YARIŞMA
Kemik ve Eklem Benden Sorulur

Yarışma Koordinatörü: Berrin Durmaz
20:00 - 21:30

ULTRASONOGRAFİYE GİRİŞ VE TEMEL KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİSİ KURSU

KİNEZYOBANTLAMA TEMEL ÇEVRİMİÇİ KURSU

Eğitmenler: Özgür Akgül, İlker Yağcı, Erhan Çapkın, Zafer Günendi

Eğitmenler: Reyhan Çeliker, Murat Zinnuroğlu
SAAT SALON 1 SALON 2
08:30 - 09:30 Sözlü Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları: Kazım Çapacı, Dilek Keskin
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları: Banu Kuran, Aliye Tosun
09:30 - 10:10 OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ?-1
Oturum Başkanları:  Kenan Akgün, Elif Akalın
PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM - 1
Oturum Başkanları: Nigar Dursun, Reyhan Çeliker
09:30 - 09:50 Osteoartritte Temel Tedavi İlkeleri: Eğitim, Yaşam Stili Modifikasyonu ve Egzersiz
Nesrin Demirsoy
Osteomalazi ve Paget Hastalığı
Aliye Tosun
09:50 - 10:10 Osteoartritte Besin Destekleri
Banu Kuran
Kanserli Hastada Osteoporoz Yönetimi
Filiz Sertpoyraz
10:10 - 10:40 Ara
10:40 - 11:20 OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ? - 2
Oturum Başkanları: Aydan Oral, Murat Zinnuroğlu
PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM - 2
Oturum Başkanları: Şehim Kutlay, Gülay Dinçer
10:40 - 11:00 Osteoartritte Temel Farmakolojik Tedavi: Rehberlerin Güncellemeleri
Zeynep Güven
İleri Yaşlarda Poliartrite Yaklaşım
Nurdan Paker
11:00 - 11:20 Osteoartritte Hastalık Modifiye Edici İlaçlar ve Gelecekteki Tedaviler
Demet Ofluoğlu
İleri Yaşlarda Monoartrite Yaklaşım
Ramazan Kızıl
11:20 - 11:45 Ara
11:45 - 12:30
UYDU SEMPOZYUM
Osteoporozda Anabolik Tedavi:
Teriparatid - Kime ve Ne Zaman?

Yeşim Kirazlı, Fırat Bayraktar

(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
12:30 - 14:00 Öğle Arası
14:00 - 15:00 OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ? - 3
Oturum Başkanları: Erbil Dursun, Demet Ofluoğlu
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları: Zeynep Güven, Filiz Sertpoyraz
14:00 - 14:20 Osteoartritte İntraartiküler Enjeksiyonlar Kime? Hangisi? Ne Zaman?
Kerem Alptekin
Kronik Ağrı Kontrolünde Yeni İlaçlar var mı?
Aliye Yıldırım Güzelant
14:20 - 14:40 Osteoartrit ve Rejeneratif Tıp (PRP, Kök Hücre)
Can Eyigör
Steroid Olmayan Antiinflamatuvar İlaçlarda Yenilikler
Dilek Keskin
14:40 - 15:00 Osteoartritte Elektroterapi Uygulamaları
Kazım Çapacı
Nöropatik Ağrı Tedavisinde Güncel Durum
Ayşe Küçükdeveci
15:00 - 15:30 Ara
15:30 - 16:30 KRONİK AĞRIYA YAKLAŞIM NASIL OLMALI?
Oturum Başkanları: Gülseren Akyüz, Ramazan Kızıl
PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM - 3
Oturum Başkanları: Nesrin Demirsoy, Nurdan Paker
15:30 - 15:50 Kronik Ağrıda FTR Misyonu
Kenan Akgün
Fibromiyalji  ve Miyofasyal Ağrı Sendromu; Kesişmeler ve Yol Ayrımları
Serpil Savaş
15:30  - 16:00
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
Savaş Gürsoy
16:00  - 16:30
15:50 - 16:10 Adjuvan İlaçların Kronik Ağrı Yönetimindeki Yeri
Aydan Oral
16:10 - 16:30 Kanıta Dayalı Kronik Ağrı Yönetimi
Şehim Kutlay
16:30 - 16:40 Ara
16:40 - 17:20 UNUTULMAMASI GEREKENLER - 1
Oturum Başkanları: Merih Sarıdoğan, Taciser Kaya
UNUTULMAMASI GEREKENLER - 2
Oturum Başkanları: Oya Özdemir, Zafer Günendi
16:40 - 17:00 Boyun Ağrısında İpuçları
Saime Ay
Hekimler de Kas-İskelet Sorunları Yaşıyor
Banu Dilek
17:00 - 17:20 Bel Ağrısında İpuçları
Gülseren Akyüz
Kas İskelet Sorunlarına Bütüncül Yaklaşmalıyız
Taciser Kaya
17:20 - 17:50 BİLDİRİ ÖDÜLLERİNİN SUNULMASI VE KAPANIŞ